UKŁAD PPS-60WT

Układ do pomiaru i sterowania suszarniami drewna PPS-60WT Urządzenie przeznaczone jest do bieżącej kontroli podstawowych parametrów suszenia drewna. Realizuje wszystkie funkcje układu PPS-60 oraz dodatkowo:

  • posiada pokrętła wartości zadanej wilgotności powietrza i temperatury; dzięki temu umożliwia stabilizację temperatury i wilgotności powietrza na wymaganym poziomie.
  • w odbiorniku znajdują się 3 wyświetlacze ciekłokrystaliczne, co pozwala na równoczesny odczyt trzech parametrów: temperatury, wilgotności powietrza i wilgotności drewna.

Na zewnątrz, na ścianie komory suszarniczej zainstalowany jest zespół przetworników (ZP), a odbiornik (ZO) może znajdować się w odległości do 100m od komory.


Cena: 4465.00 zł + 23% VAT

Dane techniczne
Wilgotność drewna Wilgotność powietrza Temperatura
Zakres pomiarowy 8 % - 60 % wilg. bezwzgl. 10 % - 95 % RH 20°C - 120°C
Dokładność ±2 % (w zakr. 8 - 28%)
±2 % + 10 % wart. mierzonej (powyżej 28%)
±3 % (w zakr. 40 - 70%)
±4 % (w pozostałych częściach zakresu)
±1 °C
Rozdzielczość 0.1 % 0.1 % 0.1 °C
Elektrody ϕ 4x30 mm - 3 x 2 szt. sensor pojemnościowy HC201 sensor rezystancyjny
Zakres temp. drewna 20 - 100 °C
Liczba gatunków 11
Rodzaj wskaźnika wyświetlacz LCD 31/2 cyfry wyświetlacz LCD 31/2 cyfry wyświetlacz LCD 31/2 cyfry
Obciążenie zestyków wyjść przekaźnikowych(1) nagrzewanie 0.2 A / 240 V
osuszanie 0.2 A / 240 V
kominki 0.2 A / 240 V
Zasilanie 240V, 50Hz (tylko w odbiorniku)
Połączenie ZP - ZO przewód 6 żyłowy, max. 100m
Gabaryty 300x400x150 mm

(1) dostępny jest opcjonalny dodatkowy zespół przekaźników o dopuszczalnym obciążeniu zestyków 5 A / 240 V