UKŁAD PPS-60

Układ do pomiaru wilgotności i temperatury w suszarniach PPS-60 Urządzenie przeznaczone jest do bieżącej kontroli podstawowych parametrów suszenia drewna. Umożliwia pomiar: wilgotności drewna (w trzech punktach), wilgotności powietrza i temperatury. Wszystkie układy elektroniczne umieszczone są na zewnątrz suszarni, w obudowach typu ED2030 o stopniu ochrony IP-65. Produkowane są dwa podstawowe modele układu:

  • model PPS-60L
    Układ PPS-60L Na zewnątrz, na ścianie komory suszarniczej, w jednej obudowie zainstalowany jest zespół przetworników (ZP) i odbiornik (ZO) umożliwiający odczyt wyników.
  • model PPS-60R
    Układ PPS-60R
    Na zewnątrz, na ścianie komory suszarniczej zainstalowany jest tylko zespół przetworników (ZP), a odbiornik (ZO) może znajdować się w odległości do 100 m od komór. Do jednego odbiornika (ZO) można przyłączyć 5 zespołów przetworników (ZP).

Dodatkowe materiały
  1. Instrukcja obsługi

Ceny:
PPS-60 - wersja PPS-60L2746.00 zł + 23% VAT
PPS-60 - zespół przetworników (ZP)2077.00 zł + 23% VAT
PPS-60 - odbiornik (ZO)1008.00 zł + 23% VAT
Instrukcja obsługi

Dane techniczne
Wilgotność drewna Wilgotność powietrza Temperatura
Zakres pomiarowy 8 % - 60 % wilg. bezwzgl. 30 % - 95 % RH 20°C - 120°C
Dokładność ±2 % (w zakr. 8 - 28%)
±2 % + 10 % wart. mierzonej (powyżej 28%)
±3 % (w zakr. 40 - 70%)
±4 % (w pozostałych częściach zakresu)
±1 °C
Elektrody ϕ 4x30 mm - 3 x 2 szt. jednorazowy sensor chemiczny* sensor rezystancyjny
Zakres temp. drewna 20 - 100 °C
Liczba gatunków 11
Rodzaj wskaźnika wyświetlacz LCD 31/2 cyfry
Rozdzielczość 0.1
Zasilanie 240V, 50Hz (tylko w odbiorniku)
Połączenie ZP - ZO przewód 6 żyłowy, max. 100m
Gabaryty 300x200x150 mm
Gwarancja 18 miesięcy

* jeden sensor chemiczny typu A3 na każdy cykl suszenia