• Najbardziej zaawansowanymi technologicznie modelami są HYGROPEN i PWT-11.