LABORATORIUM POMIAROWE

Laboratorium TANEL Laboratorium pomiarowe stanowi zaplecze naukowo-techniczne firmy Tanel. Jego działalność podzielić można na trzy zakresy i grupy tematyczne:

 1. Kalibracja i sprawdzanie poprawności wskazań wilgotnościomierzy produkowanych przez firmę Tanel.
 2. Produkcja unikatowych, pojedynczych egzemplarzy wilgotnościomierzy wykonywanych na indywidualne zamówienie klienta.
 3. Prace rozwojowe nad nowymi wilgotnościomierzami lub doskonaleniem (modyfikacją) już produkowanych.

Aparatura pomiarowa

Laboratorium TANEL Laboratorium wyposażone jest w podstawową aparaturę pomiarową:

 • dwuciśnieniowy generator wilgotności typ DGW-2 umożliwiający uzyskanie dowolnej wilgotności powietrza w komorze pomiarowej,
 • precyzyjne, legalizowane wagi typ PS-210 do pomiaru wilgotności ciał stałych metodą suszarkowo-wagową,
 • suszarki WPE-30 ze stabilizowaną temperaturą suszenia,
 • stanowisko pomiarowe do zdejmowania charakterystyk adsorpcji i desorpcji materiałów higroskopijnych z możliwością regulacji i pomiaru następujących parametrów
  • wilgotność powietrza,
  • temperatura powietrza,
  • prędkość nawiewu (przepływu powietrza),
 • przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych (oscyloskop, falomierz, mostek pomiarowy, przyrządy uniwersalne),
 • przyrządy i uchwyty specjalistyczne (np. sonda temperaturowa o długości 1.5 m, uchwyt do pobierania próbek materiałów sypkich z głębokości do 2 m, termo-higrometr zanurzeniowy do pomiaru wilgotności powietrza i temperatury w materiałach sypkich),
 • zestawy legalizowanych rezystorów wzorcowych do sprawdzania charakterystyk wilgotnościomierzy rezystancyjnych.

Przyrządy specjalne

Przykłady specjalnych przyrządów wyprodukowanych przez Tanel:

Przykładowe świadectwa sprawdzenia i wzorcowania

Publikacje

Godziny pracy:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 16:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00
sobota nieczynne