MIERNIK TROP-1PAL

Miernik wilgotności i temperatury palet TROP-1PAL

Układ służy do ciągłego, automatycznego pomiaru wilgotności powierzchniowej palet typu EUR. Sygnalizuje przekroczenie nastawionych przez użytkownika wilgotności: maksymalnej Wmax i minimalnej Wmin. Znajduje zastosowanie przy automatycznym sortowaniu palet na suche i mokre przed umieszczeniem na nich towarów w opakowaniach papierowych.

Przyrząd mierzy wilgotność na powierzchni badanej palety i nie może być używany do oceny średniej wilgotności całej palety.

Dodatkowe materiały
  1. Galeria zdjęć


Dane techniczne
Zakres pomiarowy wilgotności 12 % - 30 % wilg. bezwzgl.
Kompensacja temperaturowa automatyczna w zakresie od 4°C do 60°C
Częstotliwość pomiaru ok. 1 Hz
Sygnalizacja przekroczenia wilgotności maksymalnej tak, pulsująca dioda o średnicy 20mm, wyjście przekaźnikowe
Zabezpieczenie przed uderzeniami mierzonymi elementami tak
Elektrody pomiarowe łożyska ze stali nierdzewnej, dociskane sprężynami
Metoda pomiaru pomiar impedancji (prąd zmienny)
Orientacyjna liczba punktów pomiarowych na jednej palecie 15
Wyniki wyświetlacz LED, 27mm; dwa wiersze: wilgotność, temperatura
Odległość przetwornik-odbiornik maksymalna 30m
Zasilanie 230 V AC