MIERNIK TROP-1OB

Miernik wilgotności i temperatury osłonek białkowych TROP-1OB

Układ służy do ciągłego, automatycznego pomiaru wilgotności osłonek białkowych na końcu linii produkcyjnej (po wysuszeniu). Sygnalizuje przekroczenie nastawionych przez użytkownika wilgotności: maksymalnej Wmax i minimalnej Wmin. Przyrząd mierzy wilgotność na powierzchni badanej wstęgi.

Układ jest dostępny w wersjach obsługujących od 1 do 6 wstęg osłonek na jednej linii.

Opis działania

Miernik działa na zasadzie pomiaru impedancji badanego materiału. Elektrody w postaci łożysk kulkowych toczą się po powierzchni materiału. Zmierzona w ten sposób impedancja przetwarzana jest na sygnał elektryczny i po przeliczeniach wyświetlana w procentach wilgotności. Układ składa się z trzech podstawowych części:

  • elektrod pomiarowych,
  • zespołu przetworników,
  • odbiornika.

Dodatkowe materiały
  1. Galeria zdjęć


Dane techniczne
Zakres pomiarowy wilgotności 2 % - 20 % wilg. wzgl.
Zakres pomiarowy temperatury 0°C - 60°C
Odstep pomiędzy pomiarami minimalny - kilka sekund
maksymalny - bez ograniczeń
Sygnalizacja przekroczenia wilgotności maksymalnej tak
Elektrody pomiarowe łożyska ze stali nierdzewnej, dociskane sprężynami
Metoda pomiaru pomiar impedancji (prąd zmienny)
Obliczanie średniej z pomiarów tak
Wyniki wyświetlacz LED, 30 mm; dwa wiersze: wilgotność, temperatura
Zasilanie 230 V AC
Gabaryty odbiornika 250 x 180 x 80 mm
  • Zainstalowaliśmy już kilkadziesiąt układów TROP-1OB u wiodących polskich producentów osłonek białkowych.