MIERNIK TROP-1

Miernik wilgotności i temperatury trocin TROP-1

Miernik wilgotności i temperatury TROP-1 przeznaczony jest do ciągłego, automatycznego pomiaru wilgotności i temperatury trocin. Może służyć także do pomiaru innych materiałów sypkich (np. torfu, ciętej słomy). Miernik znajduje zastosowanie miedzy innymi w kontroli procesów suszenia i przy produkcji peletów i brykietów. Zakres pomiarowy zależy od rodzaju materiału i wynosi w przybliżeniu 4%-60%. Zastosowanie siłowników pneumatycznych eliminuje niebezpieczeństwo pożaru. Na życzenie użytkownika producent może wykonać miernik TROP-1 w wykonaniu specjalnym.

Opis działania

W stanie początkowym dno komory pomiarowej jest zamknięte i tłok prasowania jest odsunięty do tylnej ścianki komory. Badany materiał (np. trociny) opada grawitacyjnie i napełnia komorę. Po jej napełnieniu tłok wykonuje ruch do przodu, prasuje próbkę i przyciska trociny do elektrod pomiarowych. Następuje pomiar wilgotności i temperatury. Po kilku sekundach dno komory zostaje otwarte, tłok wykonuje ruch do tyłu i badany materiał (trociny) spada w dół. Komora jest pusta i po zamknięciu dna jest gotowa do następnego pomiaru. Miernik działa na zasadzie pomiaru rezystancji lub stałej dielektrycznej sprasowanej próbki materiału.

Opis konstrukcji

Zasadniczą część mechaniczną miernika stanowią:

  • komora pomiarowa z ruchomym, przesuwnym dnem,
  • zestaw dwóch siłowników: pierwszy do przesuwania (otwierania i zamykania) dna, drugi do prasowania (zagęszczania) trocin,
  • korpus miernika; konstrukcja spawana ze stali nierdzewnej.
Część elektroniczna składa się z układu sterowania siłownikami i z układu pomiaru wilgotności i temperatury. Wszystkie urządzenia elektroniczne (np. zasilacz, miernik, elektrozawory) mogą być zainstalowane w odległości do 50 m od miejsca pomiaru.

Dodatkowe materiały
  1. Ulotka reklamowa
  2. Galeria zdjęć

Ulotka reklamowa

Dane techniczne
Zakres pomiarowy wilgotności 8 % - 60 % wilg. wzgl.
Zakres pomiarowy temperatury 0°C - 60°C
Odstęp pomiędzy pomiarami od 40 sek. do 1 godz.
opcjonalnie - dowolny czas większy od 20 sek.
Wyświetlacze w odbiorniku matryca LED, cyfry 30 mm
Siłowniki pneumatyczne średnica ϕ32 mm i ϕ32 mm
skok 160 mm i 280 mm
Sterowanie siłownikami elektroniczne
Zasilanie
 elektryczne
 pneumatyczne
 
230 V AC
powietrze, 8 bar
Gabaryty 70 x 30 x 35 [cm]
Wymiary komory pomiarowej 25 x 25 x 15 [cm]
Mocowanie kołki rozporowe, do przegrody pionowej lub inne uzgodnione z producentem
  • Jeszcze więcej informacji znajdziesz materiałach dodatkowych w ulotce reklamowej.