KONKURS - DREMA 2015

WYNIKI KONKURSU

14 października br. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody:

 • w kategorii "wilgotnościomierz drewna WRD-20": rok prod. 1986, Zakład Drzewny T. Stolarczyk, Serokomla,
 • w kategorii "wilgotnościomierz drewna WRD-30": rok prod. 1992, Usługi meblarsko-stolarskie "Drewmont", Łask-Kolumna,
 • w kategorii "wilgotnościomierz drewna WRD-100": rok prod. 1993, Telmex Sp. z o. o., Biskupiec,
 • w kategorii "wilgotnościomierz podłoża WCP-16": ze względu na brak zgłoszeń, nie przyznano nagrody.

Gratulujemy zwycięzcom!

Protokół z posiedzenia komisji

Nagrody zostaną wysłane firmą kurierską DHL do 23 października br.

KONKURS NA NAJSTARSZY WILGOTNOŚCIOMIERZ

Wilgotnościomierz drewna WRD-20

Firma TANEL produkuje wilgotnościomierze od ponad 30 lat. W czasie tegorocznych targów DREMA chcielibyśmy nagrodzić użytkowników naszych najstarszych wilgotnościomierzy, którymi są następujące modele:

 • wilgotnościomierz drewna WRD-20,
 • wilgotnościomierz drewna WRD-30,
 • wilgotnościomierz drewna WRD-100,
 • wilgotnościomierz podłoża WCP-16.

Prosimy użytkowników naszych wilgotnościomierzy wyprodukowanych w roku 1994 lub wcześniej, a ciągle użytkowanych (sprawnych) o odwiedzenie naszego stoiska targowego (hala 5, stoisko 67) w celu przedstawienia nam (pokazania) tych „zabytkowych” przyrządów. Przyrząd musi mieć co najmniej 20 lat, nosić ślady użytkowania i poprawnie działać. Decyzję o poprawnym (lub niepoprawnym) działaniu miernika podejmie upoważniony pracownik firmy TANEL na stoisku firmowym po przeprowadzeniu testów sprawdzających. Z oględzin przyrządu sporządzony zostanie protokół z danymi przyrządu i adresem właściciela.

W pierwszych dniach po targach, na podstawie protokołów, podjęta zostanie decyzja o nagrodach. Dla właścicieli najstarszych egzemplarzy przewidzieliśmy nagrody w formie:

 • dla właściciela najstarszego wilgotnościomierza WRD-20 – wilgotnościomierz HGR-9,
 • dla właściciela najstarszego wilgotnościomierza WRD-30 – wilgotnościomierz Hygropen,
 • dla właściciela najstarszego wilgotnościomierza WRD-100 – nowy WRD-100 (rok prod. 2015),
 • dla właściciela najstarszego wilgotnościomierza WCP-16 – wilgotnościomierz Hygropen.

Zwycięzcy w każdej kategorii zostaną powiadomieni o tym e-mailem lub pocztą, a nagrody (nowe wilgotnościomierze) zostaną wysłane firmą kurierską.

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest TANEL Elektronika i Informatyka sp. j., ul. Kopernika 121, 44-100 Gliwice.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trakcie Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego Drema tj. w terminie od 6 do 9 października 2015 w Poznaniu.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto:
  1. jest użytkownikiem sprawnego wilgotnościomierza firmy TANEL wyprodukowanego w roku 1994 lub wcześniej,
  2. nie jest pracownikiem TANEL Elektronika i Informatyka sp. j.,
  3. nie jest członkiem rodziny pracownika TANEL Elektronika i Informatyka sp. j..
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. Przedstawienie sprawnego lecz noszącego ślady użytkowania przyrządu, o którym mowa w punkcie 1. w trakcie targów DREMA 2015 pracownikowi firmy TANEL Elektronika i Informatyka sp. j. na stoisku firmowym (hala 5, stoisko 67).
  2. Decyzję o poprawnym (lub niepoprawnym) działaniu miernika podejmie upoważniony pracownik firmy TANEL Elektronika i Informatyka sp. j. na stoisku firmowym po przeprowadzeniu testów sprawdzających.
  3. Z oględzin przyrządu sporządzony zostanie protokół z danymi przyrządu i adresem właściciela.

NAGRODY

 1. Właściciele najstarszych zaprezentowanych egzemplarzy otrzymają nagrody w formie:
  • dla właściciela najstarszego wilgotnościomierza WRD-20 – wilgotnościomierz HGR-9,
  • dla właściciela najstarszego wilgotnościomierza WRD-30 – wilgotnościomierz Hygropen,
  • dla właściciela najstarszego wilgotnościomierza WRD-100 – nowy WRD-100 (rok prod. 2015),
  • dla właściciela najstarszego wilgotnościomierza WCP-16 – wilgotnościomierz Hygropen.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 7 dni od zakończenia targów na stronie www.tanel.com.pl
 3. Zwycięzcy w każdej kategorii zostaną powiadomieni o tym e-mailem lub pocztą, a nagrody (nowe wilgotnościomierze) zostaną wysłane firmą kurierską.
 4. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy TANEL Elektronika i Informatyka sp. j..

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, i danych adresowych niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
 2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.tanel.com.pl