WILGOTNOŚCIOMIERZ DREWNA XD-30

Wilgotnościomierz drewna XD-30 Wilgotnościomierz do drewna XD-30 jest nowoczesnym, elektronicznym miernikiem wilgotności drewna w zakresie od 6% do 30% wilgotności bezwzględnej. Przyrządem można dokonać pomiaru wilgotności 11 gatunków drewna: sosny, świerku, jodły, jaworu, brzozy, klonu, jesionu, orzecha, dębu, buku i topoli. Dodatkowym wyposażeniem przyrządu może być elektroda młotkowa EM-1 ułatwiająca pomiary wilgotności grubej tarcicy. Wynik podawany jest przy pomocy diod LED.

Wilgotnościomierz posiada elektroniczne układy kompensacyjne uwzględniające wpływ gatunku i temperatury drewna. Korzystanie z przyrządu nie wymaga posługiwania się tabelami, nomogramami, wzorcami itp. Wilgotnościomierz XD-30 różni się od wilgotnościomierza WRD-30 większą dokładnością odczytu dla niskich wilgotności (opis skali co jeden procent w zakresie 6% do 14%)


Cena: 744.00 zł + 23% VAT

Dane techniczne
Zakres pomiarowy 6 % - 30 % wilg. bezwzgl.
Rozdzielczość 0.5 - 1 %
Dokładność ±2 %
Zakres temp. drewna 0°C - 50°C
Liczba gatunków 11
Rodzaj wskaźnika diody LED
Elektrody wbudowana z igłami ϕ 2x6 mm
(2 szt. + 2 zapasowe wewnątrz obudowy)
opcjonalna młotkowa z igłami ϕ 3.5x12 mm
Zasilanie 2 * 9V (bateria 6F22)
Trwałość baterii 2000 pomiarów
Sygnalizacja zużycia baterii tak
Gabaryty
   przyrząd
   walizka (opcja)
 
165x80x33 mm
270x180x55 mm
  • Wilgotnościomierz XD-30 jest najpolularniejszy wśród stolarzy.