WILGOTNOŚCIOMIERZ WIP-24

Dwufunkcyjny wilgotnościomierz WIP-24 Wilgotnościomierz WIP-24 przeznaczony jest do szybkiego, nieniszczacego (bezinwazyjnego) pomiaru wilgotności drewna i materiałów budowlanych. Umożliwia pomiar praktycznie wszystkich gatunków drewna (także egzotycznych) oraz miedzy innymi takich materiałów budowlanych jak: beton, cegła, tynk, jastrych i gips. Wartości gestości najpopularniejszych gatunków drewna i najczęściej spotykanych materiałów budowlanych umieszczone są na tylnej ściance przyrządu. W związku z tym wybór gatunku drewna lub rodzaju materiału budowlanego jest bardzo łatwy i szybki. Obsługa przyrządu jest prosta i bardzo przyjazna użytkownikowi. Wilgotnościomierz działa na zasadzie pomiaru stałej dielektrycznej. Badany materiał jest penetrowany przez pole elektromagnetyczne. Przyrząd wyposażony jest w pokrętła umożliwiające nastawienie gęstości i grubości drewna oraz gęstości i grubości betonu i innych materiałów budowlanych. Przyjęte charakterystyki przyrządu zakładają (uwzgledniają):

  • dla drewna - dwustronny, naturalny proces schnięcia tarcicy,
  • dla betonu - jednostronny, naturalny proces schnięcia betonu.

Pomiaru dokonuje sie przez przyłożenie elektrod do badanego materiału. Wynik pomiaru jest natychmiastowy.

Dodatkowe materiały
  1. Instrukcja obsługi
  2. Ulotka reklamowa
  3. Galeria zdjęć
  4. Przykładowe świadectwo sprawdzenia

Cena: 1423.00 zł + 23% VAT
Przykładowe świadectwo sprawdzenia
Ulotka reklamowa
Instrukcja obsługi

Dane techniczne
Wilgotność drewna Wilgotność mat. budowlanych
Zakres pomiarowy 4 % - 60 % wilg. bezwzgl. 0 % - 10 % wilg. wzgl.
Dokładność ± 10% wartości mierzonej ± 0.6%
Rozdzielczość 0.1 %
Max. głębokość penetracji 60 mm 50 mm
Zakres nastaw
   gęstość
   grubość
 
0.3 - 1.1 g/cm3
10 - 60 mm
 
0.8 - 2.8 t/m3
30 lub 50 mm
Min. krok nastaw
   gęstość
   grubość
 
0.02 g/cm3
2 mm
 
0.2 t/m3
Rodzaj wskaźnika wyświetlacz LCD 31/2 cyfry
Zasilanie 1 * 9V (bateria 6F22)
Trwałość baterii 2000 pomiarów
Sygnalizacja zużycia baterii tak
Gabaryty
   przyrząd
   walizka
 
165x80x33 mm
270x180x55 mm
  • Wilgotnościomierz WIP-24 jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie przyrządów w naszej ofercie.